Reviews van deze auteur

Niet de dame van de foto

Ze sturen andere vrouwen dan die op de foto staan. Ze laten het gezicht niet zien, puur omdat ze ook die vrouwen niet hebben.

Zwakke punten
Fake foto’s